DANDA ERP СИСТЕМ

Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын систем.

Төрийн байгууллага нь манай системээр дамжуулан Дотоод үйл ажиллагааны программ болон Цахим хуудасаа нэг дор шийдэх боломжтой юм.

Нийт 24 байгууллага нэвтэрсэн байна.

  • Цахим хөгжлийн яам
  • Хур
  • Найрамдал төсөл
  • Mindgolia
  • Үндэсний дата төв

"Цахим аймаг” бодлогын зөвлөмж

Бид орон нутагт дараах 3 бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгож байна.

ERP систем

Төрийн байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой дотоод удирдлагын систем.

Цахим хуудас

MNS 6285:2017 стандартад нийцсэн цахим хуудас, Агуулга удирдлагын системийн хамт

СӨХ Аппликейшн

Сууц өмчлөгчдийн холбооны программ, оршин суугчдын гар утасны аппликейшн

Технологийн шийдэл

Бид хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн дараах чиглэлийг баримталж бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг.

ДАТА боловсруулах

Бүх төрлийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр хадгалах, удирдах боломж.

Нэмэлт хөгжүүлэлт

Хүссэн хөгжүүлэлтээ нэмэлтээр хийлгэх уян хатан нөхцөлтэй.

Өндөр хурдны хандалт

Үндсэний ДАТА төв УТҮГ дээр программ, аппликейшн байрладаг

Хялбар удирдлага

Компьютерийн анхан шатны мэдлэгтэй байхад удирдах боломжтой.

Олон хэлний сонголт

Хэдэн ч хэлний сонголттойгоор ашиглах боломжтой.

Интеграци

Бусад ERP системүүдтэй албан бичиг, дата солилцох боломжтой

Мониторинг

Бүх төрлийн статистик, тайлан мэдээг гаргах боломжтой.

Сэтгэл ханамж

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан бүтээгдсэн.